آموزش حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه ۵ بعدی به

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک BIM؛ ساخت مدل و اینتگره کردن مدل با برنامه زمانبندی و هزینه ها در قالب 10 درس با ارائه نکات ریز. کلیه

آموزش های مرتبط با مدیریت پروژه


آموزش حرفه ای نرم افزارها و برنامه های مرتبط با مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه.


دوره های حرفه ای کانال تلگرام
  • ادارة المشروع

آموزش حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه 5 بعدی

در دنیای رقابتی امروز و بروز شدن تکنولوژی، مدیریت پروژه ها دستخوش تغییر شده و استفاده از سیستم های نوین مدیریت پروژه به کمک نرم افزارهای حرفه ای و ساده بسیار متداول شده است. در این راستا با آموزش حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه چند بعدی با ما همراه باشیداینجا بروید.

About Us

Find out exactly why our products have been downloaded over 700.000 + times and why 20.000 + members have chosen SmartAddons!Find out exactly why our products have been downloaded !

Payment Method

We are using secure Paypal & Money-bookers payment method. You can pay directly form your Credit Card via Moneybookers or Paypal and NEVER store your card information on our site

Contact Us

Address : No 40 Baria Sreet 133/2 NewYork City, NY, United States
Phone : 0123456789

Newsletters

Subscribe to all RSS or just section you care

تلگرام قناتنا